به نام خدا

قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسون عمران مجلس در دست بررسی می باشد و با توجه به نظرخواهی از سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور، لذا میتوانید پیشنهادات و نظرات خود را برایم به عنوان نماینده مهندسین در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران از طرق زیر ارسال فرمایید:

واتساپ:

09113544095

ایمیل:

y.ebrahimian62@gmail.com

دانلود پیش نویس طرح قانون نظام مهندسی ساختمان مازندران

با احترام

یاسر ابراهیمیان قاجاری