به نام خدا

رزومه مختصر:

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بنیانگذار و رئیس گروه ژئوماتیک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بنیانگذار و رئیس انجمن علمی GIS مازندران

مجری و ناظر در 34 طرح فناورانه و اجرایی ملی حوزه فناوری­های ژئوماتیک

انتشار 27 مقاله علمی تخصصی در مجلات علمی پژوهشی، ISI و کنفرانس­های حوزه فناوری­های ژئوماتیک

داور در 9 مجله علمی پژوهشی و ISI حوزه فناوری­های ژئوماتیک

کادر علمی و اجرایی در 14 رویداد فناورانه حوزه فناوری­های ژئوماتیک

کارشناس رسمی دادگستری (نقشه برداری)

دارای پروانه اشتغال پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان (نقشه برداری)

دارای پروانه اشتغال پایه 3 سازمان نظام مهندسی معدن (نقشه برداری)

 

دانلود رزومه کامل