به نام خدا

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیأت مدیره دوره ششم و هفتم سازمان صبح روز پنجشنبه 28 آبان ماه با حضور دکتر منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی ، دکتر امید علی پارسا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، مهندس حیدر نوروزی مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ، اعضای هیأت مدیره دوره هفتم و دوره ششم نظام مهندسی ساختمان مازندران ، اعضای هیأت نظارت و هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره و هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی و روسای کانون های مهندسین و شهرداران شهرهای استان و فرماندارن شهرستان های استان در سالن اجتماعات هتل بادله ساری برگزار شد.