به نام خدا

 

 

با وقوع سیل های اخیر در کشور که در بسیاری از استانها آسیب های فراوانی به جای گذاشته است، ضرورت در نظر گرفتن جایگاه علم و فناوری در مدیریت بحران سیل بیش از پیش بر همگان روشن شده است. در این بین فناوری های ژئوماتیک به عنوان یکی از فناوری های نوظهور و در حال پیشرفت کاربردهای بسیاری در هر سه فاز مدیریت بحران یعنی قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران دارد.

 

 

در این یادداشت به نمونه ای از این کاربردها به صورت خلاصه و مفید اشاره خواهد شد.

 

 

کاربردهای فناوری های ژئوماتیک قبل از بحران

 

 

 • پهنه بندی پتانسیل سیل با استفاده از GIS و سنجش از دور

   

 • محاسبه حجم برف های موجود در بالادست و تخمین پتانسیل تولید سیل در پایین دست با استفاده از GIS و سنجش از دور

   

 •  مدلسازی جریان سیل و پیش بینی دقیق مسیرهای عبور سیل و مناطق پرخطر با استفاده از GIS

   

 • تهیه نقشه پوشش گیاهی و تغییرات آن با گذر زمان و تاثیر آن در کاهش یا افزایش شدت سیل در حوزه های پایین دست

   

 • مکانیابی بهینه سد، بند و هر سازه و اقدام مورد نیاز برای مهار سیل

   

 • برنامه ریزی اسکان موقت در صورت وقوع سیل

   

 • سیستم اعلام هشدار سیل با مشاهدات GPS

   

 • تخمین رطوبت ابرها و پیش بینی سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای

   

کاربردهای فناوری های ژئوماتیک حین بحران

 

 

 • مسیریابی بهینه امدادرسانی و نجات با تحلیلهای شبکه GIS

   

 • برآورد حجم رواناب ناشی از ذوب شدن برف برای تخلیه اضطراری

   

 • تهیه نقشه مناطق سیل زده با سرعت بالا و تحلیل افزایش یا کاهش آنها

   

 • تهیه نقشه راه هاو پل های ارتباطی قابل بهره برداری و تخریب شده

   

 • بررسی تغییرات و جهت پیشرفت سیل

   

 • مشخص نمودن مناطق بحرانی و مناطق گرفتارشدگان سیل

   

 • پایش سطح و حجم آب گرفتگی

   

کاربردهای فناوری های ژئوماتیک پس از بحران

 

 

 

 • برآورد حجم خرابی ها و خسارت و الویت بندی بازسازی

   

 • مسیریابی بهینه تخلیه آب محبوس

   

 • ارزیابی کیفی آب های محبوس (اندازه گیری پارامترهای شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی (شوری آب، مواد معلق رسوب، رنگ آب)) با سنجش از دور

   

 • اندازه گیری تغییرات عمق آب (ژرفاسنجی)

   

قطعا موارد فوق تمام کاربردهای فناوری های ژئوماتیک در مدیریت بحران سیل نبوده و می توان علاوه بر موارد فوق به کاربردهای دیگری هم اشاره نمود.

پایان