به نام خدا

در چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین به عنوان یکی از سخنرانان همایش دعوت شدم تا در خصوص توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری ژئوماتیک در کشور در 2 سال اخیر و نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صحبت کنم.

همایش در 13 و 14 اسفندماه برگزار می شود و سخنرانی بنده در بعد از ظهر ساعت 2 الی 4 روز 5 شنبه 14 اسفند خواهد بود.