به نام خدا

در اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوریها و کاربردهای نوین ژئوماتیک به عنوان یکی از سخنرانان همایش دعوت شدم تا در خصوص مدیریت راهبردی ژئوماتیک در کشور صحبت کنم.

همایش در بازه زمانی 29 الی 31 خرداد در دانشکده فنی و مهندسی مرند دانشگاه تبریز به صورت مجازی برگزار شد. همچنین از زحمات پروفسور عباس رجبی فرد در قالب بزرگداشت ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.