به نام خدا

در تاریخ 8 بهمن در نشست تخصصی با عنوان "ایجاد سامانه ملی دوربین رقومی زنیت" در سازمان نقشه برداری کشور حضور داشتم که بخشی از صحبتهایم را می توان از لینک زیر مشاهده کرد:

https://www.aparat.com/v/kTyip