به نام خدا

در سومین جلسه هیئت مدیره که در تاریخ 28 آذر ماه 94 در سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد آقای دکتر احمدرضا گران به مدت 1 سال به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند. این انتصاب شایسته را به ایشان و جامعه مهندسین استان تبریک عرض می نمایم.