به نام خدا

در اولین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم که در 7 آذر 1394 راس ساعت 16 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد نتیجه انتخابات هییت رییسه سال اول از دوره سه ساله به شرح زیر می باشد:


آقای مهندس محسن قربانی با 8 رای به عنوان رییس سازمان

آقای دکتر محمد فیروزیان با 9 رای به عنوان نایب رییس اول سازمان

خانم دکتر سودابه مهری با 8 رای به عنوان نایب رییس دوم

آقای مهندس محمدنیا با 9 رای به عنوان دبیر.


طبق قانون در جلسه بعدی هییت مدیره خزانه دار توسط هییت رییسه به هییت مدیره معرفی می شود تا بتواند از هییت مدیره رای اعتماد بگیرد. لازم به ذکر است که هییت مدیره متشکل از 15 عضو اصلی، 7 عضو علی البدل، 3 بازرس اصلی و 1 بازرس علی البدل می باشد.

جلسات هییت مدیره روزهای شنبه ساعت 16 برگزار می گردد.