به نام خدا

با توجه به فراگیر شدن شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و توییتر اکثرا اطلاع رسانی فعالیتهایم از طریق این شبکه ها و لینکهای زیر صورت خواهد پذیرفت.

لینک کانال رسمی تلگرام:

https://t.me/YasserEbrahimianGhajari1

لینک صفحه رسمی در اینستاگرام:

https://www.instagram.com/yasser.ebrahimian.ghajari/?hl=en

آی دی در توییتر:

YGhajari@