به نام خدا.
جلسه کمیسیون شورای عالی نقشه برداری در روز سه شنبه ۴ خرداد در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد. در این جلسه به ارائه تدوین سند راهبردی ژئوماتیک پرداختم. همچنین انتقاد جدی از عدم تشکیل شورای عالی نقشه برداری در حدود ۶ سال گذشته داشتم. جناب آقای جعفرزاده ایمن آبادی ریاست سازمان نقشه برداری کشور هم قول پیگیری و تشکیل جلسه شورای عالی پس از هماهنگی با آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه را دادند.
پ.ن:
با توجه به عدم عملکرد مناسب شورای عالی نقشه برداری در انجام به وظایف خود و همچنین شائبه قانونی بودن آن بعد از مصوبه مجلس در سال‌های نه چندان دور، اقدامات جدی در راستای اخذ مصوبه ستاد توسعه فناوری های ژئوماتیک از شورای عالی انقلاب فرهنگی را از ۳ سال پیش شروع کرده ام و تا رسیدن به نتیجه مطلوب از پای نخواهم نشست. هدفم اعتلای رشته نقشه برداری و فناوریهای ژئوماتیک در کشور است.