بسمه تعالی

* خلاصه رزومه علمی و اجرایی *

 • دکتری مهندسی نقشه برداری (ژئوماتیک) و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • بنیانگذار و رئیس گروه ژئوماتیک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • بنیانگذار و رئیس انجمن علمی GIS مازندران
 • کارشناس رسمی دادگستری (نقشه برداری)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان کشور
 • سایر فعالیت‌ها (در حال حاضر)
 • عضو کارگروه راهبری توسعه فناوری‌های ژئوماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • رئیس کارگروه پژوهش و فناوری، سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • مشاور ارشد مرکز نوآوری ژئوماتیک سپهر (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)
 • مشاور ارشد مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا (شرکت دانش بنیان توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان)
 • عضو کمیته تخصصی نقشه برداری، سازمان نظام مهندسی معدن مازندران
 • خلاصه دستاوردها (علمی و اجرایی)
 • مجری یا ناظر در بیش از 50 طرح فناورانه دانش بنیان و پروژه اجرایی حوزه فناوری­های ژئوماتیک در سراسر کشور
 • انتشار بیش از 30 مقاله علمی تخصصی در مجلات علمی پژوهشی، ISI و کنفرانس­های حوزه فناوری­های ژئوماتیک
 • داور در بیش از 10 مجله علمی پژوهشی و ISI حوزه فناوری­های ژئوماتیک
 • عضو کمیته علمی یا اجرایی در بیش از 20 رویداد حوزه فناوری­های ژئوماتیک
 • دارای پروانه اشتغال پایه 1 (طراحی، نظارت، تفکیک آپارتمان، آموزش) سازمان نظام مهندسی ساختمان (رشته نقشه برداری)
 • دارای پروانه اشتغال پایه 3 سازمان نظام مهندسی معدن (رشته نقشه برداری)
 • سایر فعالیت‌ها (در گذشته)
 • نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه "مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی" شورای عالی فضایی
 • عضو کارگروه کنترل مضاعف نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • عضو (علی البدل) هیئت مدیره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • عضو کارگروه فنی شرکت آب منطقه­ای مازندران
 • رئیس کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • عضو کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان مازندران
 • عضو کمیسیون هیئت مدیره ادواری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • عضو هیئت علمی (مدیرگروه عمران و نقشه بردای) دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه
 • مشاور GIS اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 • عضو کمیته تخصصی نقشه برداری دفتر نمایندگی ساری