به نام خدا

رزومه مختصر:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 • بنیانگذار و رئیس گروه توسعه فناوری­های ژئوماتیک، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • دبیر کارگروه تدوین سند راهبردی ژئوماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • نماینده تام الاختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه "مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی" شورای عالی فضایی
 • بنیانگذار و رئیس انجمن علمی GIS مازندران
 • مشاور ارشد مرکز نوآوری ژئوماتیک سپهر (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)
 • مشاور ارشد مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا (شرکت دانش بنیان توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان)
 • کارشناس رسمی دادگستری (نقشه برداری)
 • عضو گروه تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی معدن مازندران
 • عضو کارگروه کنترل مضاعف نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • مجری یا ناظر در نزدیک به 50 طرح فناورانه دانش بنیان و پروژه اجرایی حوزه فناوری­های ژئوماتیک در سراسر کشور
 • انتشار 30 مقاله علمی تخصصی در مجلات علمی پژوهشی، ISI و کنفرانس­های حوزه فناوری­های ژئوماتیک
 • داور در 10 مجله علمی پژوهشی و ISI حوزه فناوری­های ژئوماتیک
 • کادر علمی و اجرایی در 15 رویداد فناورانه حوزه فناوری­های ژئوماتیک
 • دارای پروانه اشتغال پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان (رشته نقشه برداری)
 • دارای پروانه اشتغال پایه 3 سازمان نظام مهندسی معدن (رشته نقشه برداری)
 • دارای پروانه آموزش دوره­های ارتقا پایه در سازمان نظام مهندسی ساختمان (رشته نقشه برداری)
 • عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1394 الی 1397)
 • عضو کارگروه فنی شرکت آب منطقه­ای مازندران (1395 الی 1397)
 • رئیس کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1395 الی 1397)
 • عضو کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان مازندران (1395 الی 1397)
 • عضو هیئت علمی (مدیرگروه عمران و نقشه بردای) دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه (1388 الی 1391)
 • مشاور GIS اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان (1389 الی 1390)
 • عضو کمیته تخصصی نقشه برداری دفتر نمایندگی ساری (1389 الی 1391)

دانلود رزومه کامل