شماره تماس: 

09113544095

ایمیل ها:

y.ebrahimian@nit.ac.ir

y.ebrahimain@sat.isti.ir

y.ebrahimian62@gmail.com

y_ebrahimian@yahoo.com

 

همچنین از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.